Lov om navne (Navneloven)

Fornavn

Det er Familiestyrelsen, der udarbejder listerne over godkendte navne til piger og drenge. Fornavnet til et barn må ikke være et navn der er upassende eller vækker for meget opsigt og derved kan blive til ulempe for barnet

 

 

Efternavn

Som efternavn får barnet automatisk forældrenes efternavn. Hvis forældrene ikke har samme efternavn, og hvis barnet ikke efter 6 måneder er blevet navngivet, benyttes moderens navn (det efternavn hun havde ved fødslen). Derudover kan der ved en eventuel navneændring ikke umiddelbart benyttes et beskyttet efternavn, beskyttede navne defineres ved at der er færre end 2000 personer der bærer navnet (ifølge navnelov fra 2006).